banner_sejarah
       

SMK Seri Bintang Selatan telah menyaksikan satu proses perluasan yang menyeluruh. Di antaranya peningkatan bilangan pelajar seramai 367 orang pelajar pada tahun pertama penubuhannya iaitu pada tahun 2003 kepada 1222 orang pelajar pada tahun 2009. Bilangan guru juga telah bertambah selaras dengan pertambahan pelajar dan kelas iaitu dari 32 orang guru pada 2003 kepada 89 orang pada tahun 2013