JUMLAH DAN PERATUS A

 

BIL

MATA PELAJARAN

2012

2013

2014

2015

Bil

%

Bil

%

Bil

%

Bil

%

1

BAHASA MALAYSIA

178

73

136

59

132

69

87

42

2

SEJARAH

102

42

166

72

95

50

97

47

3

BAHASA INGGERIS

157

65

147

63

77

41

108

52

4

BAHASA CINA

10

53

16

67

5

28

10

38

5

MATEMATIK

188

77

174

76

115

61

133

64

6

SAINS

46

51

44

58

25

29

23

32

7

GEOGRAFI

6

19

1

4.2

2

7.4

3

13

8

PENDIDIKAN ISLAM

65

58

49

47

38

40

33

31

9

MATEMATIK TAMBAHAN

75

41

88

47

56

41

57

36

10

PENDIDIKAN MORAL

108

83

92

72

48

51

82

80

11

FIZIK

71

46

93

60

48

46

55

41

12

KIMIA

61

40

79

51

50

48

47

35

13

BIOLOGI

54

40

72

53

48

55

49

42

14

PRINSIP PERAKAUNAN

33

50

26

43

10

16

12

24

15

LUKISAN KEJURUTERAAN

6

32

5

28

1

5.9

3

18

16

PENDIDIKAN SENI VISUAL

14

35

14

56

2

74

9

35

17

EKONOMI ASAS

33

49

22

39

6

10

7

13

18

PERDAGANGAN

14

23

6

13

4

7.5

5

10

 

PENCAPAIAN GRED PURATA MATA PELAJARAN

 

BIL

MATA PELAJARAN

2012

2013

2014

2015

1

BAHASA MALAYSIA

1.86

2.40

2.15

3.09

2

SEJARAH

3.33

2.03

3.06

3.09

3

BAHASA INGGERIS

2.14

2.20

3.39

2.82

4

BAHASA CINA

2.42

2.29

2.83

2.88

5

MATEMATIK

1.65

1.76

2.67

2.61

6

SAINS

2.82

2.43

3.84

3.71

7

GEOGRAFI

5.25

6.75

7.11

5.96

8

PENDIDIKAN ISLAM

2.65

2.86

3.22

3.6

9

MATEMATIK TAMBAHAN

3.05

3.08

3.70

4.07

10

PENDIDIKAN MORAL

1.55

2.17

2.76

1.37

11

FIZIK

2.79

2.37

2.91

3.04

12

KIMIA

3.40

3.2

3.35

4.17

13

BIOLOGI

3.14

2.74

2.93

3.31

14

PRINSIP PERAKAUNAN

3.27

4.03

5.52

5.25

15

LUKISAN KEJURUTERAAN

3.58

3.22

4.47

4.65

16

PENDIDIKAN SENI VISUAL

2.93

2.24

4.37

3.42

17

EKONOMI ASAS

2.90

3.9

6.08

6.2

18

PERDAGANGAN

4.88

5.96

6.66

6.38