Tingkatan 1 - 3 (matapelajaran wajib)

- Pendidikan Seni Visual

- Pendidikan Jasmani dan Kesihatan                                                                                                                                                            

- Komputer Dalam Pendidikan (KDP) Tingkatan 1 sahaja.                                                                       

Tingkatan 1 - 3 (matapelajaran teras)

- Bahasa Melayu

- Bahasa Inggeris

- Sains Paduan

- Matematik

- Sejarah

- Geografi

- Pengetahuan Islam / Pendidikan Moral

- Kemahiran Hidup 3 elektif (Kemahiran Teknikal, Ekonomi Rumah Tangga dan Perdagangan)

- Siviks dan Kewarganegaraan (Tingkatan 1 dan 2 sahaja)

Matapelajaran Bahasa Asing / Tambahan Tingkatan 1 - 5
- Bahasa Cina (POL)
Tingkatan 4 dan 5 (Aliran Sains Tulin)

Matapelajaran Wajib

- Pendidikan Jasmani dan Kesihatan (Semua aliran dan semua Tingkatan 4 dan 5)

Matapelajaran Teras

- Bahasa Melayu

- Bahasa Inggeris

- Matematik

- Pengetahuan Agama Islam / Pendidikan Moral

- Sejarah 4.3 Matapelajaran Elektif

- Matematik Tambahan

- Fizik

- Kimia

- Biologi / Lukisan Kejuruteraan / Prinsip Akaun (Tingkatan 4 sahaja)

- EST (English for Science and Technology

Tingkatan 5 (Kemanusiaan)

Matapelajaran Teras

- Bahasa Melayu

- Bahasa Inggeris

- Sains

- Matematik

- Sejarah