JAWATANKUASA KOKURIKULUM SEKOLAH

Pengerusi
Naib Pengerusi I
Naib Pengerusi II
Naib Pengerusi III
Setiausaha Kokurikulum
Setiausaha Sukan & Permainan
Penolong S/U Sukan & Permainan
Penyelaras Kelab/Persatuan
Penolong Penyelaras Kelab/Persatuan
Penyelaras Badan Beruniform