HAKCIPTA

Hakcipta © SMK Seri Bintang Selatan 2010
Semua aspek berkenaan laman web SMK Seri Bintang Selatan - rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan aspek-aspek lain - adalah hakcipta SMK Seri Bintang Selatan dan sekutunya atau penyedia kandungan dan teknologinya. Dengan mengakses laman web SMK Seri Bintang Selatan, anda bersetuju bahawa sebarang muat turun kandungan adalah untuk kegunan peribadi dan bukan komersil sahaja. Sebarang aspek dari laman ini tidak boleh diterbit semula dalam sebarang bentuk atau cara, sama ada elektronik, mekanikal, fotokopi, rakaman, tanpa kebenaran dari pihak SMK Seri Bintang Selatan. 

Sebarang pertanyaan dan kemusykilan berkenaan hakcipta laman web SMK Seri Bintang Selatan, sila hubungi This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it